Hvad søger du?

Moray

Ikke langt fra Cuzco findes Moray, der er fire oprindelige jordfaldshuller. De er alle koblet sammen og omkranset af stenopbyggede jordterrasser.

Der er ikke enighed om formålet med terrasserne ved Moray. Foto Hannes Rada

Der er ikke enighed om formålet med terrasserne ved Moray. Foto Hannes Rada

Af Inge Schjellerup

Der er tegn på, at Moray blev forladt, førend inkaerne var færdige med opbygningen, da man har fundet stenredskaber og halvt udhuggede sten liggende spredt omkring et af jordfaldshullerne. 

Der er ikke enighed om brugen af terrasserne, men det kan have været eksperimentelle marker til forskellige afgrøder ud fra dybden. Imidlertid viser de sidste undersøgelser, at jorden har til tendens til at være saltholdig, der har ikke været vand nok til afgrøder i så-sæsonen. Men inkaterrasserne er udført så omhyggeligt og med en sådan akkuratesse, at Moray kun kan forstås som et vigtigt ceremonielt sted. De seneste etnografiske studier viser, at de lokale bønder fortæller om stærk bjerggud, apu moray, hvorfra forfædrene til de omkringliggende samfund kom. 

Moray er også forbundet med astronomiske observationer, hvor horisonten er i to bjergtoppe Wañuymarca "hvilestedet for de døde" og Pumahuanca " grundstenen for pumaen”. Under juni solhverv kaster de skygger ned over stenterrasserne en efter en. Ligeledes kan jævndøgn observeres.