Hvad søger du?

Birger Eng

Vores klode er jo ganske mangfoldig og forunderlig, og allerede som barn drømte jeg om at opleve den – en drøm, der bestemt ikke er udlevet.

Birgers rejselyst kombineret med uddannelse som landinspektør har bragt ham rundt på kloden. Det er blevet til godt 10 års arbejde med kort- og geodata for danske og internationale bistandsorganisationer i form af primært længerevarende udstationeringer i en række udviklingslande i Asien og Ø-Afrika. Ansættelser i Danmark har bl.a. omfattet off-shore aktiviteter på Nordsøen hos Mærsk Olie og Gas og positioneringsopgaver i forbindelse med opførelse af Storebæltsbroen.

Siden 2004 har Birger boet fast i Danmark, og han var de første adskillige år så heldig at kunne kombinere en fuldtidsansættelse hos IBM med jobbet som rejseleder – i første omgang på Det indiske Subkontinent.

Birger er nu pensionist, hvilket har muliggjort væsentlig udvidelse af rejselederaktiviteterne både i tid og geografi til nu at omfatte Bagindien, Det indiske Subkontinent, Centralasien og Kaukasus.

Som rejseleder lægger Birger især vægt på tre ting. Gæsterne skal føle sig trygge, have det sjovt og blive klogere på de besøgte lande. Blandt interesseområderne står historie og natur – især fugle – meget højt.

Noget af fritiden hjemme går med orienteringsløb og sejlsport.

 

 

Indisk Træskade i selskab med Viktors Farmors rejseleder Birger Eng, Ranthambore Nationalpark, Rajasthan