Logo

Birgith Sloth

Opvæksten på en gård i Himmerland gav Birgith en stor interesse for naturen, og som biolog har hun har hun haft verden som sin arbejdsplads. Hun har været med i projekter om beskyttelse af hvaler, bekæmpelse af illegal handel med truede dyr, udvikling af nationalparker og økoturisme.

Birgith har arbejdet i Miljøministeriet i 17 år og senere været selvstændig.

Mongoliet har en stor plads i hendes hjerte, og hun har tilbagelagt mere end 35.000 km i landet - ofte i russiske jeeps, som hun hævder at have et indgående kendskab til.

Sydafrika er næsten Birgiths andet hjemland. Her og i nabolandende har hun arbejdet og været turleder gentagende gange siden begyndelsen af 1990'erne.

 

 

Rejseleder Birgith Sloth i felten for Viktors Farmor
Viktors Farmor baggrundsbillede