Hvad søger du?

Markus Bogisch

Markus er ph.d. i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Han har forsket i middelalderkunst og -arkitektur fra den kristne periferi, herunder Kaukasusregionen og Etiopien, som han har et indgående kendskab til fra talrige studierejser og forskningsophold. Det er den fascinerende kulturelle kompleksitet og betagende landskabelige skønhed i Kaukasus og på Afrikas Horn, der har tryllebundet ham, og som han glæder sig til at formidle til og dele med sine gæster på rejser til Kaukasus og Etiopien.

Markus' anden store passion er de i dag hovedsageligt islamisk prægede lande i Levanten, Mellemøsten og Centralasien, der ved første øjekast kan virke meget eksotiske. Ved en nærmere granskning har de imidlertid en del tilfælles med vor egen kultur, der på flere områder har sine rødder i disse fjernt beliggende egne.

Som rejseleder lægger Markus vægt på den gode formidling, idet han afdækker lag på lag af de fremmede kulturer, som vi vil møde undervejs. Samtidigt er han ikke bange for også at tage helt trivielle aspekter af dagliglivet op - for rejserne skal ikke kun være lærerige, de skal også være sjove. Han elsker derfor at fortælle om bl.a. mad, moderne paradokser, samt markante selvopfattelser blandt lokalbefolkningen. Det er desuden vigtigt for ham at opleve fremmede lande på egen krop, fx på vandreture, i basarernes myldre af stemmer, dufter og visuelle indtryk, i et badehus eller en varm kilde, på solbeskinnede alpine bjergenge eller i en sveddrivende subtropisk regnskov, på et lokalt tehus eller en fornem restaurant.

Til dagligt underviser Markus på de danske folkeuniversiteter. Han er desuden redaktør af tidsskriftet Periskop - forum for kunsthistorisk debat, samt korresponderende medlem af G. Chubinashvili Center for Georgisk Kunsthistorie i Tbilisi, Georgien.

 

Rejseleder Markus Bogisch på Nationalmuseet i Addis Ababa i Etiopien på rejse med Viktors Farmor