Nyttig viden før du møder havskildpadden

I Oman kan vi være heldige at opleve en havskildpadde gå i land og lægge æg. Det er et intenst øjeblik – og det kan være en fordel at vide lidt om emnet på forhånd.

Overskudssalt udskilles via tårevæsken. Foto Line Raft Calum

I månens skær – i tropenatten – står vi forventningsfulde og myggespraysindsmurte under palmerne på stranden. Det store skjoldklædte dyr ænser slet ikke, at vi er der, men er dybt optaget af at grave sit hul, hvori hun om kort tid vil lægge sine blødskallede æg. Ganske som det er foregået i millioner af år.

Stemningen indgyder ærefrygt og tavshed, og selv de mest ivrige fotoentusiaster må trods kriblen i fingrene vente med at tage billeder til rangeren giver lov, og da selvfølgelig uden blitz. Det er godt, for vi overværer lige nu et af livets helt igennem vidunderlige og livsbekræftende mirakler.

Det er også svært for lokalguide og rejseleder at formidle under selve seancen, for der er regler vedrørende lys og støj, der skal overholdes, og det uanset om det gælder æglægning eller udsættelse af unger. Her er derfor et kortfattet overblik, så du kan være så godt forberedt som muligt.

Mød en oldgammel skabning

Vidste du for eksempel, at et møde med en havskildpadde er et møde med en oldgammel skabning?

I virkeligheden er skildpadder, evolutionært set, ældre end krokodiller og slanger og derfor nogle af de mest primitive krybdyr der stadig bebor jorden. Tag for eksempel havskildpaddens skjold. Som en videreudvikling af dyrets ribben er det formentlig en tilpasning til en gravende levevis – og ikke beskyttelse, sådan som man ellers har troet gennem tiden.

Havskildpadder skilte sig ud fra deres land- og ferskvandslevende slægtninge for ca. 150 millioner år siden, og omfatter i dag kun 7 arter på verdensplan. Overgangen til et liv i havet har tydeligvis fordret en række tilpasninger. For eksempel har havskildpadder en fladere og mere strømlinet krop end deres land- og ferskvandsslægtninge. Skjoldets fladere form mindsker vandmodstand og letter svømning, men forhindrer så til gengæld dyret i at kunne trække hoved og lemmer ind i skjoldet, sådan som landskildpadder kan. De brede, skovlformede forluffer agerer drivkraft, mens bagluffer er til at stabilisere og styre med. Ånding sker naturligvis ved hjælp af lunger. En fødesøgende havskildpadde kan holde vejret i op til 40 minutter, og sovende tilbringe op mod 7 timer under vand.

Æglægning på stranden

Noget af det mest utrolige ved havskildpadder er evnen til at vandre langt og ensomt i oceanerne. Hannen bliver for altid på havet, hvor også parringer sker, men hunnen vil på et tidspunkt søge op på land, og i nogle tilfælde endda svømme tilbage til den strand, hvor hun selv er klækket. Her vil hun grave et rundt hul i sandet, lægge sine æg og dække dem til, for så kun at forsvinde i havet igen. En proces der typisk varer 30-60 minutter.

De æg, som ligger tættest på den varme overflade bliver i løbet af 6-8 uger til små hunner, mens de æg som er i bunden af reden, og dermed opbevares koldere, udvikles til hanner. Kun én enkelt unge ud af tusinde overlever længe nok til selv at få afkom. For når æggene klækker, skal de små babyer ud på deres livs mest farefulde færd via stranden og ud i bølgerne, og på vejen er der krabber, havfugle og rovfisk, som kun venter på at æde dem, som var de popcorn.

Havskildpadderne er truede arter

Alle verdens arter af havskildpadder trues. Af menneskers jagt på kød og æg. Af fiskegarn, hvori de utilsigtet fanges og drukner. Af det faktum, at havgræsbankerne, hvor de søger føde, ødelægges af forurening og sediment. Af alt for meget plastik i havet, som de kvæles i. Af olieforurening. Og sidst, men ikke mindst: Af mangel på rolige strande, hvor de kan lægge æg. Hunnerne er i yngletiden meget følsomme for uro og lys på land, og i mange tilfælde forsvinder de ud i havet igen uden at lægge æggene, hvis de forstyrres.

Viktors Farmor er bevidst om betydningen af at bevare havskildpadderne. Vi tilbyder kun ture til æglæggende skildpadder, hvis de tilrettelægges med respekt for dyrenes tarv.

I Oman er der gode chancer for at se store havskildpadder gå i land ved Ras al Jinz, hvor Det Arabiske Hav skyller mod kysten. Vi lader altid den lokale guide afgøre, om det bliver om natten eller tidligt om morgenen.

Uanset hvornår, så er oplevelsen stor.

Se alle vores artikler om Mellemøsten