Hvad søger du?

Michael Kaidin Frederiksen

Det tidligere Sovjetunionen har præget Michaels liv fra de første skridt. Med en sovjetisk mor og dansk far har han fået det største sprog, russisk, ind med modermælken.

Michael har stor rejseerfaring både privat og som rejseleder, især Centralasien, Kaukasus, Balkan, Ukraine og Rusland har han rejst i flere gange. I de tidligere sovjetiske lande har han rejst både før og efter Murens fald. Michael siger selv: ”Det er fascinerede at se, hvor forskellige landene er, men også spotte, at de stadig har noget tilfælles. Ofte er det på de mest overraskende måder!”

Når Michael leder rejser, lægger han stor vægt på at fortælle om hverdagsliv, arbejdsmarked, kønsforhold, og andre sammenlignelige emner. Der bliver selvfølgelig også delt ud om landets historie, men det hele skal ikke gå op i "kongerækker" - det skal være en helhedsoplevelse!

Michael har brugt sine russiske sprogkundskaber og store kendskab til kulturen i sit arbejde som tolk, oversætter, underviser og konsulent.

Viktors Farmors rejseleder Michael Kaidin Frederiksen ude på fiskefangst