Logo

Niels Henrik Jermiin Nielsen

Niels er en demokratiets og fredens daglejer. Gennem snart 20 år har han været med i Udenrigsministeriets korps ”Freds- og Stabiliseringsberedskabet”, som består af eksperter, som med kort varsel kan udsendes til verdens brændpunkter.

Niels har således været demokratiekspert i Kosovo i et par år, våbenhvile-observatør i Sri Lanka samt valgobservatør i Albanien, Serbien, Makedonien, Armenien, Ukraine og Rusland.

Derudover har han et fortælle-gen fra hans tid som både højskolelærer og højskoleforstander. Rent uddannelsesmæssigt står der statskundskab på CV’et.
 

Viktors Farmor rejseleder Niels Henrik Jermiin Nielsen interviewes under valgkampen op til Kosovos første frie parlamentsvalg.