Niels Henrik Jermiin Nielsen

Niels Henrik glæder sig til at tage gæster med til landene på Balkan, som han via Udenrigsministeriet har indgående kendskab til.

Niels Henrik Jermiin Nielsen - rejseleder for Viktors Farmor på Balkan

Niels er en demokratiets- og fredens daglejer. Gennem 25  år har han som medlem af Udenrigsministeriets kriseberedsskab været udsendt som diplomat/ekspert på missioner i nogle af verdens brændpunkter. Kriseberedskabet består af eksperter, der kan udsendes på vegne af Danmark under FN, EU, OSCE- eller NATOs flag med meget kort varsel.

Niels var således som dansk diplomat demokrati-ekspert i Kosovo (Prizren og Mitrovice) ialt mere end to år efter NATOs bombardement, våbenhvile-observatør i Sri Lanka, samt chef-valgobservatør i Albanien, Serbien, Nordmakedonien, Montenegro, Armenien, Ukraine og Rusland.

Niels har lokale venner næsten alle vegne på Balkan, idet han har holdt kontakt til folk fra de gange, han har arbejdet der. Disse kontakter giver mulighed for spændende spontane lokale input ud over det, der ellers er i programmet for rejsen. Også om befolkningernes økonomiske og sociale levevilkår nu.

Niels ved, at på Balkan får man meget ud af altid at kigge efter det spontane og uforudsete rundt om alle hjørner. Ikke alle planer holder vand – idet de ligesom lovgivning mest anses for at være gode råd. Som Niels siger på baggrund af de konflikter, han har været beskæftiget med: ”De er jo så skøre, at man er nødt til at elske dem og dermed reflektere over sig selv”. Og Niels reflekterer meget!

Niels har et usædvanligt fortælle-gen fra hans tid som både højskolelærer og højskoleforstander, og på busturene fortæller han gerne om egne spændende oplevelser fra stederne, vi passerer.

Rent uddannelsesmæssigt står der statskundskab på CV’et.

Rejs med Niels Henrik Jermiin Nielsen