Hvad søger du?

Niels er en demokratiets- og fredens daglejer. Gennem mere end 20 år har han været udsendt på missioner for Udenrigsministeriets korps ”Freds- og Stabiliseringsberedskabet”, som består af eksperter, der udsendes til verdens brændpunkter på vegne af Danmark under FN, EU eller NATOs flag. 

Niels var således dansk diplomat i Kosovo i mere end to år efter NATOS bombardement, våbenhvile-observatør i Sri Lanka, samt chef-valgobservatør i Albanien, Serbien, Nordmakedonien, Armenien, Ukraine og Rusland. I efteråret 2020, under corona-krisen, var han i Montenegro, som han besøgte første gang for 20 år siden, før landet blev selvstændigt.

Niels kender lokale folk næsten alle vegne på Balkan, idet han har holdt kontakt til folk fra de gange, han har arbejdet der. Han har gode fortrolige venner på begge sider af de gamle konflikter. Disse kontakter giver mulighed for fortrolige lokale input ud over det, der ellers er i programmet for rejsen.

Niels ved, at på Balkan får man meget ud af altid at kigge efter det spontane og uforudsete rundt om alle hjørner. Som Niels siger på baggrund af de konflikter, han har været beskæftiget med: ”De er jo så skøre, at man er nødt til at elske dem og dermed reflektere over sig selv”.

Niels har et usædvanligt fortælle-gen fra hans tid som både højskolelærer og højskoleforstander, og på busturene fortæller han gerne om egne spændende oplevelser fra stederne, vi passerer.

Rent uddannelsesmæssigt står der statskundskab på CV’et.
 

Rejs med Niels Henrik Jermiin Nielsen