Hvad søger du?

Machu Picchu

Det første kort af Machu Picchu findes fra 1874, og inkaruinen var beboet af lokale bønder førend Hiram Bingham fra Yale University gjorde det kendt i 1911. Naturlige kilder løber ned fra Machu Picchu til selve bebyggelsen.

Machu Picchu er valgt som et af verdens syv nutidige vidundere. Foto Kathrine Svejstrup

Machu Picchu er valgt som et af verdens syv nutidige vidundere. Foto Kathrine Svejstrup

Af Inge Schjellerup

172 strukturer udgør dette utrolige, religiøse, ceremonielle, astronomiske og bymæssige anlæg omgivet af større og mindre stenterrasser, der dog højst har haft en befolkning på 750, når alle var tilstede. Ellers blev anlægget opretholdt af en tjenende hærskare, der boede der permanent.

Men det er kun 40 % man ser! Den amerikanske ingeniør Wright har for nylig, ved at gennemgå hele anlægget og udført flere udgravninger, kunnet påvise, at omkring 60 % er underjordiske stenlag af forskellig størrelse, kanaler og dræningssystemer, der sammen med agerbrugsterrasserne har kunnet modstå det voldsomme regn-tryk igennem de mange århundreder, ellers var Machu Picchu simpelthen skredet ned på grund af jorderosion.

Men hvem byggede Machu Picchu og hvorfor? Der har været fremlagt de mest mystiske teorier, såsom de hellige jomfruers sidste tilhørssted, fordi man troede, at de skeletter Hiram Bingham fandt under sin udgravning, skulle have været kvinder. Men datiden var ikke god til at finde ud af den slags. I dag ved vi, at der var ca. 50% af begge køn. Imidlertid findes et dokument i Cuzco ang. skøder til jorde, som var bevis for, at Machu Picchu rent faktisk havde tilhørt en inkahersker.

Machu Picchu er således en af de mange kongelige residenser, der er opført som et landsted, en slags Fredensborg, af den mest begavede og største inkahersker Pachacutec fra omkring år 1475, altså samtidig med vores Christian I.

Den kongelige inkafamilie og dens tjenerskab tog i de kolde vintermåneder maj til august ophold i de varmere egne for der at udføre forskellige religiøse ceremonier og jage og lade sig underholde. Machu Picchu fungerede således både som et helligt sted og som et administrationscenter for det omkringliggende område med hensyn til arbejdsstyrke til dyrkning af jorden. Machu Picchu og Huayna Picchu blev glemt allerede i den tidlige spanske kolonitid, fordi de lå gemt langt fra alfarvej og markedsruter; men er i dag Perus mest kendte turistlokalitet og valgt som et af verdens syv nutidige vidundere.