Hvad søger du?

Anne-Marie Esper Larsen

Anne-Marie - Rie - har arbejdet og boet i Argentina, Spanien, Marokko og Bosnien, og hun rejser ofte tilbage til landene. I Marokko var hun Danmarks ambassadør og i Bosnien var hun chef for FN’s kvindeorganisation, UN Women. Hun har i sin diplomatiske karriere beskæftiget sig med en række udenrigspolitiske spørgsmål og var i en lang årrække chef for Udenrigsministeriets bistand til landene i Østeuropa, Kaukasus og på Balkan. Rie interesserer sig for globale udviklingsspørgsmål, herunder især rettighedsaspekter såsom kvinders vilkår, og hun læser gerne både fagbøger og litteratur fra de lande og regioner, som hun har boet i.

Rie sætter på sine rejser nutidige forhold ind i et større historisk og politisk perspektiv for at give sine medrejsende en dybere indsigt. Derudover er hun en stor livsnyder med god appetit på fremmede køkkener og dialog med sine globale medborgere i andre lande.
 
Se Anne-Maries læserrejse for Politiken til Marokko ved at klikke her.

Viktors Farmor rejseleder Anne-Marie Esper Larsen besøger en muslimsk gravplads i Sarajevo.