Uffe Steffensen

Uffe er en erfaren rejseleder med en dybtgående viden om Mellemøstens og Etiopiens old- og samtidshistorie.

Uffe Steffensen - rejseleder for Viktors Farmor

Uffe er en meget erfaren rejseleder, som har ledet mange kulturrejser til Israel, Jordan og Egypten samt mange andre lande i Middelhavsområdet.

Han er uddannet cand. mag. fra Københavns Universitet i nærorientalsk arkæologi med bifag i bibelsk eksegese, og han har en ph.d. i nordøst-afrikansk arkæologi ved Humboldt Universität i Berlin, hvor han desuden har været tilknyttet som lektor i nubisk arkæologi.

Uffe har rejst i Mellemøsten og Etiopien samt deltaget i en lang række arkæologiske udgravninger, bl.a. i Jordan, Ægypten og Sudan, hvor han også har boet.

Foruden en dybtgående viden om Mellemøstens og Etiopiens oldtidshistorie har Uffe et grundigt kendskab til regionernes nyere historie, etnografi samt politiske og religiøse forhold. Formidlingsmæssigt har han en lang erfaring som foredragsholder og underviser om emner inden for oldtidens Mellemøsten og Afrika. Ud over at undervise i arkæologi har han præsenteret forskningsresultater ved flere internationale konferencer indenfor nærorientalsk og nordafrikansk arkæologi.

Desforuden har Uffe i en årrække boet i det sydvestlige England, hvor han bor i dag, og han har rejst meget i de forskellige britiske regioner. Uffe er kender af britisk historie, politik og regional identitet.

 

Rejseleder Uffe Steffensen på rejse med Viktors Farmor - her ved klippekirkerne i Lalibela i Etiopien

Rejs med Uffe Steffensen