Ring til os 86 22 71 81       Nyhedsbrev       Trustpilot 4,5 starts

Etna: Den venlige vulkan i Italien

Jeg hører gang på gang fra folk, at nu er Etna da gået helt agurk. Jamen, hvad er der da galt med den "temperamentsfulde sicilianske dame", som lokale indbyggere kalder deres vulkan.
Etna er en af de mest aktive vulkaner i verden.
Henning Andersen

Skrevet af

Henning Andersen

Henning Andersen er vulkanolog, og har en stor interesse for vulkanøerne omkring Sicilien.

"I nattens mørke gløder Etna - ikke dramatisk og ondskabsfuldt som et varsel om død og fordærv, men snarere som spidsen af en middagsherres cigar, som et vågeblus på et gaskomfur, en slags undskyld jeg er her, jeg eksisterer, men glem mig ikke, for jeg hører lige så vel til her som Siciliens agaver og mandeltræer. Jeg ligger her, og jeg gør turistreklame for jer, men spøg ikke med mig, for måske pludselig en dag..."

Etna er under ingen omstændigheder værre end mange andre af de godt 2500 vulkaner, vi finder på vores jordklode. Der er bare et par enkelte ændringer i selve vulkanens udbrudsrytme, man fra vulkanologisk side har bidt sig mærke i, specielt efter udbruddet i år 2001.

Vi ved, at Etnas vulkankegle er bygget op af sine udbrudsprodukter for "små" 600.000 år siden, men for over 2 millioner år siden begyndte vulkanvirksomheden øst for selve den nuværende vulkankegle på bunden af havet, først som en undersøisk vulkan, der siden har bygget sig op fra havbunden ved gentagne udbrud.

En stor geologisk livsproces

Det afrikanske kontinent presser sig fra syd mod nord med ca. 2 cm om året og er årsag til, at hele Middelhavsregionen og Alperne, og alle bjergene plus de mange vulkaner i Italien o.s.v. dannes ved denne pladeforskydning. Ud af de ca. 900.000 jordskælv, der finder sted om året på hele vores jordklode, sker de ca. 100.000 alene i hele Middelhavsregionen, hvoraf de ca. 200 kan mærkes og heldigvis kun få er mere alvorlige og skaber værre skade.

Sicilien ligner Afrika

Vi ser altså her en stor geologisk livsproces, og årsagen til den livlige jordskælvs- og vulkanvirksomhed skyldes atter de enorme varmeopstrømninger i jordens kappe og ydre jordkerne, der befinder sig uden om den indre hede jordkerne. Alt som er varmt stiger til vejrs og koldt synker nedad. Dette danner de varmestrømme i kappen, og en sådan opstrøm tager i tusindevis af år, men er mere eller mindre konstant. Vi ved nu, at Etna og hele Sicilien dels ligger oven på den Afrikanske Kontinentalplades neddykning – subduktion (underskydning) - ind under Italien fra syd, hvilket også er tydeligt både natur og klimamæssigt at se og føle. Sicilien ligner mere Afrika end Italien.

1669-udbruddet

Et af de kraftigste udbrud i gammel tid var det, som fandt sted i år 122 f. Kr.f., men senere i historisk tid må 1669-udbruddet betegnes som det største, hvor lavaen overstrømmede store dele af byen Catania, som ligger ved vulkanens østlige fod og i dag er Siciliens anden største by.

Catania, den næststørste by på Sicilien, ligger ved foden af vulkanen Etna. Foto Viktors Farmor
Den næststørste by på Sicilien, Catania, ligger ved foden af vulkanen Etna. Foto Viktors Farmor

En god nabo mod jordskælv

Sicilianerne betragter Etna som en god nabo, og jeg glemmer aldrig i 1972, da jeg for første gang af en af beboerne fik fortalt, at Etna jo trods alt er en sikkerhedsventil imod stærke jordskælv. En årtusind gammel indbygget tanke hos beboerne om, at når sikkerhedsventilen er åben, kommer overtrykket ud der igennem.

"Vulkanerne bør betragtes som vores venner"

Etna er en god nabo, og den hvide røg - vanddampen - der hver dag kommer ud af toppen i vulkanen - betyder, at alt er godt. Kommer der sort røg op, betyder det, at der er lava på vej op. Lavaen er først ødelæggende, men også frugtbar, når den forvitrer. Vi har arvet jorden og vil ikke forlade den. "Inderst inde kan man kalde Etna for et uhyre, men det er et godt uhyre", fortæller borgmesteren i Nicolosi, en af de mange byer på Etnas skråninger.

"Når en lavastrøm er størknet og køler af, går beboerne op og sætter grænsepæle på det nye stykke lava, som dækker deres mark, fordi deres efterkommere vil komme til at opdyrke den forvitrede og frugtbare jord. Vulkanerne repræsenterer kampen imellem det gode og det onde. Det gode ved frugtbare jord og vanddampen, der udgør ca. 90 procent af vulkanske gasser har været med til at danne havet i verdenshavene igennem millioner af år. Intet liv uden vand. Blev den første form for liv på jorden ikke skabt i vand, og så må vi vist sige, at vulkanerne bør betragtes som vores venner og ikke fjender".

En mere vulkansk periode

I hele verden bor i dag ca. 500 millioner mennesker i skyggen af en vulkan. Man har talt meget om, at vi lever i en mere vulkansk periode i øjeblikket, og det er også rigtigt, at vores jordklode i perioder har været inde i mere aktive vulkan- og jordskælvsperioder, f.eks. da kontinenterne brækkede i stykker for henholdsvis 250 og 65 millioner år siden. Men vi må heller ikke glemme, at for 75.000 år siden var en vulkan på Sumatra skyld i, at måske kun ca. 1000 mennesker på jorden overlevede Toba-eksplosionen på Sumatra på grund af enorme aske og mængder af gasser. Det sænkede temperaturen over hele kloden og fik den sidste istid til at kulminere. Dog ser det ikke ud til at være så slemt endnu, kun at vi mennesker mere registrer tingene.

Etna er en naturoplevelse i absolut verdensklasse. Foto Lene Brøndum
Etna er en naturoplevelse i absolut verdensklasse. Foto Lene Brøndum

I stand til at forudsige vulkanudbrud

Vulkanologien har i de sidste 20 år været inde i en rivende udvikling, og vi er nu i stand til at forudsige vulkanudbrud, således at man i tide kan nå at evakuere de alt for ofte tæt beboede bebyggelser ved en vulkan, og det har man med held gjort, tydeligst i 1991 ved Mount Pinatubo i Filippinerne.

Hvad med jordskælv?

Nu mangler vi kun at kunne forudsige jordskælv, og det kommer en dag. Man arbejder for tiden stærkt på det i USA og Japan. De stærke tektoniske jordskælv skyldes de forskydninger, der pludselig udløses i jordskælv hver gang, når kontinenterne eller "blokkene", som Middelhavsregionen er delt op i, pludselig forskubbes på grund af Afrikas fremrykning imod Europa med 2 cm om året. På nøjagtig samme måde, som hvis man presser to hænder imod hinanden, og pludselig kommer rykket eller jordskælvet.

"Harmoniske rystelser"

I 1908 omkom hen imod 100.000 mennesker ved et stærkt jordskælv i Messina nord for Etna, og i 1693 blev Catania så godt som totalt ødelagt ved et stærkt jordskælv, der i begge tilfælde må sættes i forbindelse med den afrikanske kontinentalplades forskydning i mod Europa.

Derudover skal det siges, at mange små jordskælv eller "harmoniske rystelser" altid sker i en vulkan, dels ved damp- og gaseksplosionerne, når udbruddet starter, men også inden selve udbruddet kommer. Når magmaet bevæger sig op under en vulkan, kommer der mange små jordskælv, hvilket betyder, at vulkanen er ved at komme i udbrud.

Som et varmt brød i en bageovn hæver sig, således hæver vulkanflanken sig også inden udbruddet starter, og for Etnas vedkommende ser vi typiske eksempler på, at flanken ofte danner en revne, hvor igennem lavaen strømmer ud. Al form for vulkanvirksomhed er en afgasningsproces fra jordens indre. Kortere kan det ikke siges.

Vulkanen Etna på Sicilien. Foto Viktors Farmor
Vulkanen Etna på Sicilien. Foto Viktors Farmor

Myterne om Etna

Navnet Etna betyder "brændt" eller "brændende". Sicilianerne kalder også vulkanen for Mongibello, og det kommer af det italienske ord "monte" og det arabiske "gebel", der igen betyder bjerg og stammer fra 8-900-tallet, dengang Sicilien var under arabisk herredømme.

Omkring år 450 f. Kr., det var dengang Sicilien var under grækernes herredømme, hævdede Empedokles, filosoffen, at alting består af fire ting, nemlig: luft, jord, ild og vand. Faktisk var Empedokles den første vulkanforsker, og han skal have grundlagt et vulkanologisk observatorium oppe på Etna, ikke langt fra toppen.

Ildens og smedekunstens guddom

Grækerne hævdede også, at Hefaistos, ildens og smedekunstens guddom, havde sin faste boplads og værksted under Etna, og når han arbejdede dernede i sin esse under vulkanen, røg det ud fra toppen i vulkanen. Han må have været en meget flittig mand, for det røg altid ud fra toppen - ja ligeså meget dengang som i dag.

Hos romerne tog han navneforandring til Vulcanus, og flyttede sin bolig ud under øen Vulcano, og herfra har vi fået ordet vulkan om de såkaldte ildsprudlende bjerge. En anden sagnlegende berettede, at et stort uhyre var spærret inde under Sicilien, og det skulle være forklaringen på, hvorfor øen rystede hver gang, at han forsøgte at løsrive sig fra sine lænker.

Den mest kendte myte med Odysseus

Men mest kendt er nok fortællingen om Odysseus, der blev taget til fange af den enøjede kæmpe Polyfemos, som boede i en stor hule oppe på Etnas østskråning, og det var med nød og næppe, at han slap derfra i live, fordi Polyfemos begyndt at æde hans mænd levende. Da Polyfemos lå og sov, efter at Odysseus havde drukket ham godt fuld i vin, stak Odysseus en glødende pæl i kæmpens øje, og brølende af smerte kastede han de store stenblokke efter Odysseus og hans bortflygtende mænd, og disse sten ligger i dag i havet udfor Siciliens østkyst.

Man kan opleve den majestætiske vulkan Etna på en rejse til Italien, hvor man kan vandre gennem et helt unikt landskab op ad vulkanen. 

Se alle vores artikler om Italien