Kunsthåndværk i Marokko med stor symbolik

Berbernes animistiske kultur (naturbesjæling), der er en af de få resterende i Nordafrika, er inspireret af naturens verden. Referencer til solen, månen, stjernerne, planterne og dyrene danner tilsammen en stor del af berbernes kunstneriske billedsprog.

Symboler på lerkrukker. Foto Kirsten Gynther Holm

Berbernes motiver, mønstre og designs har forskellige funktioner. Motiverne kan bl.a. identificere en familie eller stamme, eller de kan bringe held på samme måde som en talisman – alt afhængig af betydningerne af de symboler, der er brugt.

Berberkvinderne og den forenende kraft

Ornamentikkens betydning i berberkvinderne kunsthåndværk er nært forbundet med kvindens liv, hendes bevægelse i samfundet og hendes sociale roller. F.eks. følger hendes tatoveringer hende resten af livet. De smukt designede bryllupstæpper, et eksempel på marokkanske tekstilers rigdom knytter hende til sin mand, deres fremtid og efterkommere, mens lerkarrene markerer hendes rolle som husmor. Hvor mændene især beskæftiger sig med aktiviteter, der adskiller – såsom at hugge, skære og rejse bort – så er det kvindernes rolle at holde sammen på det hele.

Derfor består kunsthåndværket, der er en vigtig kulturel aktivitet for berberkvinderne, bl.a. i at udtrykke foreningens kraft, da det ”at forene” betragtes som et symbol på frugtbarhed. Ved hjælp af konkrete mønstre, symboler og deres ligheder fortæller berberkvinderne gennem deres kunsthåndværk, at det ”at forene” er det samme som at skabe kontinuitet.

Linjens symbolik

I berbernes ornamentik er symmetrien derfor ikke en opsplitning, men en sammenstilling, hvor et billede fordobles omkring en akse. På den måde bliver linjen et vigtigt symbol. Hvad der er på hver side af linjen, er af mindre betydning. Her er den essentielle tanke, at formerne kan være ens, mens indholdet i disse former kan være yderst forskelligt.

Vi ser her et spil imellem den formelle lighed og den substantielle forskellighed, hvor linjen i mønstrene garanterer ensartethed i forskelligheden. Linjen bliver på den måde symbolet på, at tingene hænger sammen – også selvom de er forskellige.

I vores rejse 'Marokko kun for kvinder', dykker vi blandt andet ned i kunsthåndværkets historie.

Kilden til kreativ inspiration

I Marokko bliver kunsthåndværk ikke kun værdsat pga. det æstetiske udtryk. Kunsthåndværkerens religion og tro på det overnaturlige er uløseligt forbundet med de objekter, som han eller hun producerer. Marokkanerne tror bl.a. på, at deres kunsthåndværk indeholder en energi, der er bedre kendt som ’baraka’.

’Baraka’ er dybt indlejret i de marokkanske trosretninger og afgørende for at forstå alle kunsthåndværksmæssige traditioner i Marokko. Det har mange betydninger, men primært repræsenterer ’baraka’ helgenernes positive kraft.

’Baraka’ er en af de vigtigste kilder til kreativ inspiration blandt marokkanske kunsthåndværkere – både på landet og i byen. 

På vores rejser i Marokko ser vi flere eksempler på meget af det farverige kunsthåndværk og tekstiler. 

Se alle vores artikler om Marokko