Marokkos farverige tekstiler

Tekstilhåndværket er et af de ældste kunsthåndværk i Marokko, og marokkanske tekstiler kan opdeles i tøj, vævning og broderi. Men hvad er Baraka, og hvorfor er det vigtigt for de marokkanske kvinder?

Stof i alle regnbuens farver kan købes med hjem. Foto Kathrine Svejstrup

Produktionen af disse tekstiler udgør den største kunsthåndværksmæssige tradition i Marokko – hovedsagelig pga. de mange mennesker, der udøver disse kunsthåndværk, men også pga. mængden af de materialer, der bruges.

Da berberne kom til Nordafrika, medbragte de deres primitive væveteknikker. Gennem kontakten med fønikerne lærte berberne at bruge mere specialiserede teknikker inden for vævning og indfarvning af tekstiler. Herudover kunne fønikerne føje et bredere antal kunstneriske symboler og designs til berbernes veletablerede billedsprog baseret på dyresymbolik.

De små tasker, som mændene går med, har stor betydning, da de repræsenterer nogle af de kundskaber, som familiens kvinder besidder. I berbernes nomadesamfund, hvor vævning har så stor betydning, er familiens ære afhængig af, hvordan disse tasker er forarbejdet. Det er bl.a. også derfor, at taskerne væves i små størrelser, så man lettere kan se mønstrene som en helhed.

Marokkansk tæppekunst

Tæpper, der oprindeligt er fremstillet af nomaderne, har ikke noget præcist centrum eller nogen bort i kanten. Deres karakteristiske, dominerende mønstre og diagonaler, der danner romber og zigzagstriber, skaber tilsammen små enheder, der bevæger sig ud mod kanten.

De tæpper, der er lavet af de fastboende jordbrugere i Høje Atlas, har til gengæld et centrum og en fint forarbejdet kant eller bort. Her kan man få det indtryk, at tæppernes horisontale-vertikale opbygning skal skabe en stabilitet i mønstrene.

I tæpperne fra Mellem Atlas kan der forekomme overraskende uregelmæssigheder, der bryder de faste mønstre. Man kan måske ligefrem få det indtryk, at der har været et lige så stærkt behov for indre improvisation som for geometrisk rytme. Denne fleksibilitet og fantasi kan muligvis være beslægtet med det ikke-hierarkiske samfund, der kendetegner nomadernes livsform.

Broderiets billedsprog

Over tid har broderiets kunstneriske billedsprog – sammen med mønstre, stilarter og farver – gennemgået en lignende udvikling, som den man ser indenfor vævning. Dog er der visse områder inden for broderi, hvor særlige traditioner har overlevet uændret.

Man ser f.eks. jævnligt et motiv inden for broderi, der stammer fra henna designs, som ellers males på en kvindes hænder efter hendes bryllup. Mange broderi-designs er på denne måde afledt fra hennatatoveringer, da man førhen – i al hemmelighed – kunne bevare tatoveringens kunst via tekstilarbejdet, der gjorde det muligt at gemme disse billeder og symboler for araberne.

Baraka i Marokkos kunsthåndværk

I Marokko bliver kunsthåndværk ikke kun værdsat pga. det æstetiske udtryk. Kunsthåndværkerens religion og tro på det overnaturlige er uløseligt forbundet med de objekter, som han eller hun producerer. Marokkanerne tror bl.a. på, at deres kunsthåndværk indeholder en energi, der er bedre kendt som ’baraka’.

’Baraka’ er dybt indlejret i de marokkanske trosretninger og afgørende for at forstå alle kunsthåndværksmæssige traditioner i Marokko.

’Baraka’ har mange betydninger, men primært repræsenterer det helgenernes positive kraft. Det er en af de vigtigste kilder til kreativ inspiration blandt marokkanske kunsthåndværkere – både på landet og i byen.

I Marokko er de forbundet med tro og traditioner. Begrebet symboliserer helgenernes positive kraft, og repræsenterer en spirituel energi. Begrebet betyder meget for de marokkanske kunsthåndværkere. ’Baraka’ er afgørende for forståelsen af landets kunsthåndværkstraditioner. Denne spirituelle energi fungerer som en væsentlig inspirationskilde for kunsthåndværkerne og det skinner igennem i deres skabte værker. 

Se alle vores artikler om Marokko