Sungai Kinabatangan

Sungai Kinabatangan, der er en af de længste floder i Malaysia, fylder en stor del af det østlige Sabah. Sukau ligger 32 km fra flodens udmunding.

Tusmørke er et godt tidspunkt til flodsafari. Foto Michael Andersen

Kinabatangan Wild Life Reserve udgør et område på 270 km² og er en meget vigtig del af et fredningsnetværk med naturlig bevoksning, som forbinder mangrovekantede strækninger (med meget tidevand) med de store indlandsskove i flodens øvre løb. Der hvor floden når lavlandet danner den en af landets største flodsletter. Nogle steder står jorden under vand i lange perioder. Floden har dannet karakteristiske hesteskosøer.

Af dyrene i området kan nævnes orangutang, næseaber, krokodiller, isfugl og ugler. I årets tørreste måneder er her strejfende pygmæelefanter, som er en truet art, p.g.a. en lang årrække med intensiv jagt.

Flodsafari og spiselige fuglereder

Flodsafari i både ved solopgang er en stor oplevelse. Her hører man fuglekor og gibbonaber. Flyvende næsehornsfugle høres på den sukkende lyd deres stive vingefjer frembringer. Det er også muligt at se oddere.

Tusmørke er også et godt tidspunkt til flodsafari. Næseaberne samles ved floden, og man ser, hvordan de sætter sig til rette i træerne for at sove. De virker ikke sky, så man kan komme ret tæt på.

Comantong Caves ligger i et skovreservat. Disse huler er kendte for deres mursejlere og fordi der hvert år indsamles store mængder af de kostbare fuglereder. 2 gange om året, februar-april og juli-september, risikerer godkendte indsamlere deres liv for at hente rederne ned.

Disse spiselige fuglereder har siden gammel tid været en vigtig handelsvare fra området tillige med harpiks, spanskrør og fisk.

Se alle vores artikler om Asien