Søren Maltesen

Rejseleder, rejsende og rejsehold - man kan ikke sige Søren uden også at nævne rejser i en eller anden form

Søren Maltesen - rejseleder for Viktors Farmor

Ordet "rejse" går igen i beskrivelsen af Søren:

Som rejseleder har Søren ledet ture til Marokko, Cuba, Jordan, Tyrkiet, Balkan, Andalusien, De Baltiske Lande, Rusland - og meget mere.

Som rejsende har han været i Marokko, Ecuador, Tanzania, Argentina, Brasilien, Grækenland, Georgien - og mange flere steder.

Og som ansat på Rigspolitiets Rejsehold i 22 år har han efterforsket alvorlige sager i Danmark, Storbritannien, Frankrig, Bahamas, New York, Grønland - og meget mere.

Søren var ansat i politiet i 36 år, og valgte at gå på pension i 2010.

Arbejdet gav ham stor rutine i at arbejde i teams og under alle tænkelige forhold. Disse erfaringer bruger han i dag som rejseleder. Han behersker engelsk, begår sig på fransk og har kendskab til tysk og spansk. Med en del ophold i Mellemøsten som rejseleder har han opbygget stor viden. I øjeblikket leder han rejser til Marokko, Cuba, Jordan og Iran.

Betegnende for Sørens viljestyrke og nysgerrighed er, at han rejste til Ecuador for at tage et intensivt spansk-kursus for egen regning, inden han begav sig ud som rejseleder i Andalusien. Viljen viste sig også, da han besteg Kilimanjaro sammen med sin søn og datter. Fornemmelsen for det unikke gør, at Søren trives i nye udfordringer rundt omkring i verden.

Livet er en drøm.

Verden er et smukt sted og værd at kæmpe for. (E. Hemingway.)

Rejseleder Søren Maltesen glæder sig til at byde Viktors Farmors gæster velkommen

Rejs med Søren Maltesen