Logo

Besøg en bison i Bialowieza

Store flokke af bisoner forbinder vi normalt med Westernfilm, hvor hujende indianere jagter de store flokdyr udover prærien for at få livsvigtigt kød og skind. Men de findes også i Europa.

Bisonen er det største landpattedyr i Europa.

Bisonen er det største landpattedyr i Europa.

Af Gert Lynge Sørensen, journalist og rejseleder

Et af de steder, hvor de nu knap 4000 fritlevende bisoner af den europæiske type - visenten - findes i større tal, er i Polen og Hviderusland. Nemlig i den enorme Bialowieza-skov med store græslands- og sumpområder, der på den hviderussiske side kaldes Bielaviezskaja. Det er delvist fredede nationalparker i begge lande og udgør tilsammen et område på størrelse med Lolland.
 

Tæt på udryddelse

Den europæiske bisons skæbne minder meget om den amerikanske. Lige omkring sidste istid for godt 12.000 år siden var der millioner af den store okse spredt over hele Central- og Mellemeuropa inklusive Syd-Danmark. Desuden tværs over Hviderusland og Ukraine og helt til Kazakhstans og Mongoliets stepper samt Sibirien. I Danmark forsvandt den allerede i Vikingetiden.

Den er ufarlig trods sin næsten løveagtige gyldenbrune manke og spidse horn beregnet til at forsvare flokken mod farer. Men som let og eftertragtet jagtdyr og trofæ og med udbredelsen af land- og skovbrug i det øvrige Europa var den næsten forsvundet ved indgangen til det 20. århundrede. For blot hundrede år siden blev den sidste vildtlevende bison i Europa skudt, og i alt fandtes der kun 54 eksemplarer tilbage, som alle blev bragt til zoologiske haver.

Først i 1950'erne udsatte man små bestande i det fri igen, og netop her i det polske og hviderussiske Bialowieza, har den klaret sig godt. I de senere år har man også i Danmark udsat den europæiske bison i områder på Lolland, Bornholm og Lille Vildmose-området i Himmerland.

Ud af de ca. 6000 nulevende europæiske bisoner lever de cirka 4000 i det fri. Udover Polen/ Hviderusland, er det i Rusland og Ukraine. Mindre bestande findes i andre europæiske lande.
 

En urskov med sjælden flora og fauna

Både den amerikanske og europæiske bison kan for hannens vedkommende veje op til et ton og blive op til 3 meter lang og 2 meter høj. Men til trods herfor er den venlig af natur. Dens nærmeste naboer i skoven er ulv og los samt kronhjorte og rådyr, som vi også kender det fra Danmark. Men i Bialowieza-skoven findes herudover et tusindtal af sjældne dyrearter, insekter, svampe og planter.

Denne polske/hviderussiske urskov er blevet et fredhelligt levested for flora og fauna, der ellers ville være forsvundet på linje med bisonen. De polske konger og de russiske zarer har en stor del af æren for det, da de netop ville beskytte deres eksklusive jagtmarker fra landbrug og indtrængning af civilisation. Det betyder også, at der her findes kæmpestore og i nogle tilfælde over 500 år gamle træer.
 

Rejs til Polen eller Hviderusland

Den europæiske bison kan med lidt held opleves på Viktors Farmors rejser til Polen/Østpreussen og Hviderusland/Ukraine. På den første rejse som en decideret bisonsafari som en del af programmet. På sidstnævnte som en tilkøbsmulighed for interesserede.