Hvad søger du?

Termez

De første tegn på kultur i Termez viste sig i så tidligt som i Stenalderen. Arkæologiske udgravninger har vist, at der var en agerbrugscivilisation her før det 5. århundrede f. Kr.

Gennem hele den historiske periode var der adskillige dynastier, der herskede i området, og hvert dynatio tilførte noget nyt til Uzbekistans kultur.

Alexander den Store annekterede arkhemenidernes stat og senere Baktrien. Dette fandt sted i det 4. årh. f. Kr. efter at han havde besejret Darius III. Men Alexander modtog et forslag til fred fra de baktriske nomader og fra kongen af Khorezm i 329 f.Kr i Baktriens hovedstad.

Græsk-makedonsk herredømme over Baktrien varede i 180 år, så elementer af hellenismen prægede kulturen i Baktrien.

Med tiden blandedes hellenisme, buddhisme og de indiske religioner på dette sted. I det 3. årh. f.Kr. fik Termez betydning som et knudepunkt mellem vejene til Indien og Kina.

Fra det første til det fjerde årh. spredtes buddhismen til Øst Turkistan og Centralasien, specielt i Termez. Så i det nuværende Termez er der fundet Buddhistiske arkitektoniske komplekser som Kora-Tepa og Fayaz-Tepa.

I det 8. årh. blev Baktrien og Termez en del af det arabiske kalifat.

I det 9.-10. årh. herskede samaniderne.

I det 13. årh. blev området besejret af mongolerne under Djengis Khan.

Timuriderne herskede i det 14.-15. årh.

I det 19. årh. er Termez den vigtigste grænseby ved Ruslands sydgrænse.

Alt dette viser, at Termez er en by med en århundredgammel historie, og byen er i dag et af Uzbekistans større økonomiske centre.

Se alle vores artikler om Centralasien